Loop Lab 2.jpg

Speed Up Halland.

Vi vill skapa förutsättningar för små- och medelstora företag i Halland att stärka innovationskraften inom cirkulära lösningar och hållbara material genom aktörssamverkan och pilotsatsningar. Speed Up ska bidra till öka takten på innovationsprocessen från idé till kommersialiserad produkt och stötta företag att skala upp hållbara idéer fortare.  

Piloter med sprintar för företag.

Vi kommer att erbjuda tillämpat stöd till 15 halländska företag i material- och prototyputveckling i testmiljöer som identifieras i projektet. Fokus ligger på hållbara material, vilket exempelvis kan vara material och produkter som produceras genom mer resurseffektiva tillverkningsprocesser, genom ökad andel förnyelsebara eller återvunna material eller produkter designade för återbruk och återvinning. Piloterna kan även vara tjänstebaserade lösningar kopplat till exempelvis processer som möjliggörmaterialåtervinning, materialbesparing och en förlängd livslängd av resurser och material.

Piloterna som väljs ut att delta kommer i tre faser att få praktisk hjälp och maskintid i relevant testmiljö med genomgående guidning av projektets driver:

  1. Visualisering – behov och möjligheter 

  2. Konkretisering – vidareutveckling av idéer och val av testmiljö 

  3. Verifiering – framtagning av prototyp i sprintar och förberedelse för produktionsmiljö 

 

 

Är du intresserad av att delta i piloterna?

Helena Tuvendal
 
Senior Project Manager
helena.tuvendal@loopfactory.se
0761311797

Loop Lab 3.jpg

Samverkan för cirkulär innovation.

Genom att vara ett komplement till innovationsstödsystemets befintliga aktörer och deras erbjudanden inom hållbarhet och cirkuläritet kan vi tillsammans stärka det halländska näringslivets kapacitet att främja gröna innovationer och öka den kollektiva kompetensen inom området.

En sammanhållande struktur eller plattform för cirkulär omställning för hållbara material ska tas fram under projekttiden och innehålla kunskap, slussning till testbäddar, aktörssamverkan, guide till testmiljöer mm.  

Vill du veta mer om samverkansplattformen?

Erika Gyllensvaan
 
Innovation Project Manager
erika.gyllensvaan@loopfactory.se
0733808644

Bakgrundsbild till presentationer grå.jp
RePair.png

Vi är alla en del av lösningen.
Vilken del är du?

Photages from Svensson's production in Kinna, Sweden.

Fakta om Speed Up Halland.

Projektägare: Coompanion Halland, The Loop Factory (samverkanspart)

Kontaktperson: Erika Gyllensvaan, delprojektledare Speed Up

Projekttid: 06/2021 – 10/2023

Finansiär: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Halland

MicrosoftTeams-image (6).png
TLF_logo.png
MicrosoftTeams-image (5).png
MicrosoftTeams-image (4).png